Działalność budowlana firmy Horizontal może wpływać na środowisko naturalne. Tam, gdzie ingerencja w funkcjonowanie lokalnej biosfery może być szczególnie duża, potrzebne są rozwiązania pozwalające skutecznie chronić przyrodę. Dlatego też wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które chronią naturę, istniejącą infrastrukturę i zmniejszają ingerencję w naturalne środowisko.

Zasady Bezpieczeństwo i zdrowie są dla nas bardzo ważne. Zobowiązujemy się do utrzymywania i stałej poprawy standardów bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich naszych pracowników, których dotyczą nasze działania, włącznie ze sferą publiczną. Dlatego też zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów ludzkich, technicznych i finansowych, aby osiągnąć cele w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy naszych Pracowników, jako integralnej części składowej działalności.

Naszym celem jest ustanowienie nowego standardu w jak najmniej inwazyjnym budownictwie, ograniczającym niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia przez korzystanie z najnowocześniejszych technologii.